اسامى دانش آموزان ممتاز نوبت اول

درخواست حذف این مطلب

آقایان :

ماهان اسفندیارى

آریا جلوخانى

محمد حمصى

على خداپرست

آروین داودى

آرین داودى

بهراد دبیرى

حسام درویش

سالار دشتى

حسین رحمتى

مهدى سرخیل

فریاد سلیمانى

پرهام فرازیان

حسین کامیار

پارسا محمدپور نامى

آبتین نظرلو

آفرین بر پسران پرتلاشم و آرزوى موفقیت براى همه ى عزیزانم